Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2021

Dag 4 hände det inget speciellt. Johnny ville bara checka av dagens mara och podcast och gå vidare.
Dock fanns det viktiga insikter om vad det innebär att gå in i sin egen bubbla helt och fullt, samt skräcken för en graf på Strava.

http://www.paceonearth.se/podcast/