Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2019

Torbjörn Sköldefors är en av Sveriges största pionjärer inom marathonlöpning. Han grundade maraton.se 1996 och har sen dess varit involverad i lång rad projekt för att främja långdistanslöpning.
 
 


Nov 17, 2019

Vi pratar om hur vi valde att göra våra ultraintervaller i helgen och svarar på lyssnarfrågor. Bland annat om hur man gör för att höja sin “lägstanivå”, vilka kosttillskott som är vettiga om man vill främja muskeluppbyggnad och vad som gäller för att få bästa träningseffekt — trail eller asfalt?