Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2021

Rapport från dag 1. Johnny och Anders sprang OS-banan från 1912. Johnny blev låg under passet men hög efteråt.

Johnny gör ett stort träningsprojekt med start måndag den 15:e februari. Ett maraton om dagen i en vecka är det som gäller.

http://www.paceonearth.se/podcast/