Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 1, 2023

Asanas, själva de fysiska positionerna inom yogan, är bara en bråkdel av allt som innefattas av yoga. Andning, självupplysning och meditation är minst lika stora delar. Men hur kan yogan vara till nytta för oss ultralöpare? Johnny och Jënni tycker att yogan är ett fantastiskt verktyg för oss ultralöpare och inte bara då när det gäller att bli rörlig och stark, utan framför allt när det handlar om mental träning. Och kan yogan till och med förhindra att vi bryter nästa ultralopp?

LÄNKAR

Följ med på vårt Pace on Earth Retreat 12-14 maj! Läs mer på paceonearth.se/loparresor