Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 17, 2022

Hur ska man träna när det bara är några få veckor kvar fram till Ultravasan? Här får du höra ultralöpningschoacherna Sebastian Pokorny och Johnny Hällneby resonera kring hur man smartast lägger upp de sista veckorna inför loppet.

Sebastian Pokorny är en av Sveriges bästa löpare på distanser kring 10 mil och Johnny Hällneby är officiell vasaloppscoach och har varit expertkommentator i Vasaloppsstudion under flertalet ultravasor.

Det kan finnas många anledningar till att man inte känner sig i fas med träningen och då är det extra viktigt att använda tiden som är kvar på rätt sätt. Johnny och Sebastian utgår i det här samtalet första hand från den som är motionär och som satsar på att försöka genomföra loppet inom tidsgränsen.

För dig som verkligen känner att du inte tränat tillräckligt och som kanske därför är orolig för om du kommer klara av Ultravasan 90, så har vi ett erbjudande om stöttning och hjälp till hur du ändå ska klara UV90 i år. Skicka ett mail till ultravasan@paceonearth.se och berätta lite kort om dig själv och varför du behöver hjälp så återkommer vi!

Följ Sebastian på instagram som @spoko och Johnny följer du som @hallneby och @paceonearth såklart!

Du kan också göra en intresseanmälan för coachingprogrammet 10 månader mot 10 mil om du vill satsa på Ultravasan 2023. Läs mer på https://paceonearth.se/lopcoaching