Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2022

Lotta Thörn är landslagsledare för ultralöpning och lagledare för 100 km. Hon har också länge varit en del av Pace on Earth-gänget och är en verklig eldsjäl inom ultralöpning. För fem år sedan startade hon löparklubben Scania Road Runners och är nu även tävlingsarrangör för ett flertal stora ultralopp i Sverige, bland annat Viadal ultra.

Lotta på instagram @lottathorn
Scania Road Runners https://www.scaniaroadrunners.se/

Trans Scania 246 km https://www.scaniaroadrunners.se/trans-scania
Lejonbragden 100 km https://www.scaniaroadrunners.se/lejonbragden
Viadal ultra https://www.viadalevent.se/se/viadal-ultra

Vårt coachingprogram 10 månader mot 10 mil https://paceonearth.se/lopcoaching