Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2021

Johnny och Clara Henry träffades i Vasaloppet-studion 2020 och kläckte idén att Clara skulle springa nästa år. Ellen lovade att ta Clara i mål och efter 10 månaders träning i vårt coachingprogram 10 månader mot 10 mil så var Clara redo!

Länkar

https://paceonearth.se/podcast