Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 26, 2020

Det här samtalet med Linda Aulin handlar om mental hälsa, hur löpningen och runstreaken har förändrat hennes liv och hur komplicerat det plötsligt blir när vi börjar döma varandras förhållningssätt till den egna kroppen och vad man väljer att göra med den.

LÄNKAR

Runstreak-utmaningen januari 2021
https://www.facebook.com/groups/runstreakutmaningenjanuari2021

Runstreak Sverige (den stora diskussionsgruppen) på facebook hittar du på https://www.facebook.com/groups/runstreaksverige

10 månader mot 10 mil startar 1:a januari. Dags att anmäla sig!
https://paceonearth.se/lopcoaching/10-manader-mot-10-mil

Vill du följa Linda Aulin så gör du det på instagram som @lindaaulin74

http://www.paceonearth.se/podcast/