Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

Oktober är en fantastisk månad för omstart! 2 stora saker som kan ge en bra start är Octoberplank och att vi startar en ny kull av 10 månader mot 10 mil. Sedan funderar vi också över vad vi själva startar om för inför 2020.

http://www.paceonearth.se/podcast/