Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2021

I dagens rapport från maratonveckan har Johnny och Anders sprungit på den allra första svenska maratonbanan från 1899. Vi diskuterar varför Anders är den starkare löparen just nu och att det börjar bli jobbigt. Johnny liknar det vid ett ultralopp och vill helst sluta.

http://www.paceonearth.se/podcast/