Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2021

Vi dividerar om huruvida det är fettisdagen eller ej och om man i så fall får äta semlor. Johnnys kropp har gett honom ultraben, men knoppen håller inte ordning på kläderna.
Det här är dag 2 i Maratonveckan.

https://www.instagram.com/paceonearth/

http://www.paceonearth.se/podcast/