Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 7, 2023

Behöver man verkligen springa långpass? Med utgångspunkt från artikeln där en av världens just nu bästa ultralöpare Camille Herron säger att man kan skippa långpassen, diskuterar vi nyttan och riskerna med långpass. Kanske finns det andra och bättre sätt att uppnå den fysiologiska träningseffekt man önskar, – men hur lätt är det egentligen att träna på energi, utrustning och mentala strategier för ultralopp utan att springa långpass?

LÄNKAR

Artikeln där Camille Herron tycker att vi bör "skip the long run", från 2023 https://www.trailrunnermag.com/training/camille-herron-says-skip-the-long-run/

Ultra Interval Challenge 15 april https://ultraintervalchallenge.com
Facebook-eventet https://www.facebook.com/events/763580642055399