Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2021

Johnny har tillsammans med Fakiren Martin Lundström bestämt sig för att skaffa sig en superkropp. Men frågan är om det här bara är ytligt och dumt eller om det finns något smart och bra som döljer sig i det här konceptet? Vi pratar om vad en superkropp egentligen är, hur man skaffar sig den och vi reflekterar också över vilket ansvar vi har som offentliga personer när vi förmedlar en så utseendefixerad bild av träning.

Nisse Westfelt har fått äran att producera “superkroppen” och vi ringer upp honom för att diskutera hur det här ska gå till.

LÄNKAR

Vår webshop där du hittar bland annat Best Grip och ullunderställ från Aclima https://paceonearth.runon.se/sv/

Fakiren Martin Lundström på instagram @orthae

Johnny på instagram @hallneby

Nisse på instagram @nirfse