Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2021

Tahoe 200, Bigfoot 200 och Moab 240 är tre legendariska 200-mileslopp i USA. Anders Norén antog utmaningen att springa alla tre loppen inom ett år, vilket i princip innebär att man behöver springa tre 200-mileslopp inom några få månader. Tahoe 200 ställdes in på grund av skogsbränder och det genomförde Anders virtuellt på hemmaplan, vilket gjorde att han behövde springa omänskligt många gånger upp och ned i den lokala skidbacken för att få ihop rätt antal höjdmeter…

Läs mer om Triple Crown of 200s http://www.grandslam200.com