Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2021

Inte så många känner till att i slutet av 1800-talet var 6-dagars den allra största publiksporten i USA. Men varför väljer man att springa 6 dagar i sträck idag? Vad är egentligen tjusningen med flerdagarslopp? 

Länkar

Viadal Ultra 6-dagars pågår 13-19 september. Håll koll i våra sociala medier så får du information där om hur du följer loppet.

Anmäl dig till oktoberstarten av 10 månader mot 10 mil https://paceonearth.se/lopcoaching/

Kolla in våra löpresor https://paceonearth.se/loparresor/loparresor-2021-2022

Podden Ultraaktuellt https://ultramarathon.se/podden-ultraaktuellt-allt-om-ultralopning/