Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 6, 2021

Att göra en DNF (Did Not Finish) och välja att bryta en tävling är något som för många ultralöpare är väldigt laddat. Men hur vet man att man tagit rätt beslut? Vi berättar om de gånger vi själva brutit och de gånger vi lyckats fortsätta.

Länkar

Vårt coachingprogram 10 månader mot 10 mil

The Central Governor Theory (från fellrnr.com)

Johnnys race report från UTMB 2017

Ellen och Emmys race report från HUB 200 miles 2020

http://www.paceonearth.se/podcast/