Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2021

Det här är en historia som handlar om hjärnspöken kring löpning och hur man kan vända en rädsla för att springa tillsammans med andra till att faktiskt vara stolt över sin löpning och att klara av att springa 50 miles.

10 månader mot 10 mil, start 1:a juni https://paceonearth.se/lopcoaching/

http://www.paceonearth.se/podcast/