Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2020

Hur tränar man inför 200 miles? Och frågor om utrustning (stavar, underkläder för löpning mm), energiproblem och magproblem och vilken tidpunkt som är smartast att starta en tävling på!

LÄNKAR

Springa med stavar — detta behöver du veta
https://paceonearth.se/blogg/stavar-for-lopning-detta-ska-du-tanka-pa

Vår webshop
https://paceonearth.se/shop

Ultra Interval Challenge 27 juni
https://ultraintervalchallenge.com

http://www.paceonearth.se/podcast/