Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2020

Ellen Westfelt, Sveriges mesta runstreakare träffar trollkarlen Daniel Karlsson, programledare för Sverige Springers runstreak-satsning. Här får du svar på alla dina frågor om runstreak!

LÄNKAR

10 månader mot 10 mil
https://paceonearth.se/lopcoaching/10-manader-mot-10-mil