Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 21, 2020

Svenska Dagbladet har nyligen publicerat en artikelserie som de kallar “Ultralöparna”. Vi diskuterar några av artiklarna och en del av de påståenden som görs. Spännande läsning tyckte vi!

COACHINGSTART 1 FEBRUARI

Vi kör igång nästa start av coachingprogrammet 10 månader mot 10 mil 1:a februari! Läs mer och anmäl dig här: http://www.paceonearth.se/lopcoaching/10-manader-mot-10-mil