Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2019

Torbjörn Sköldefors är en av Sveriges största pionjärer inom marathonlöpning. Han grundade maraton.se 1996 och har sen dess varit involverad i lång rad projekt för att främja långdistanslöpning.