Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2019

Vi pratar om hur vi valde att göra våra ultraintervaller i helgen och svarar på lyssnarfrågor. Bland annat om hur man gör för att höja sin “lägstanivå”, vilka kosttillskott som är vettiga om man vill främja muskeluppbyggnad och vad som gäller för att få bästa träningseffekt — trail eller asfalt?

Anmäl dig till våra löparresor http://www.paceonearth.se/loparresor/res-med-oss

Köp en Ultra Interval Challenge T-shirt i vår shop http://www.paceonearth.se/shop