Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2019

En del av det vi vill göra under 2020 är fortfarande på planeringsstadiet, men en hel del kan vi avslöja redan nu. Temat blir i vilket fall: kämpa!

http://www.paceonearth.se/podcast/