Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 6, 2019

Jörgen Sporre är en helt vanlig löpare som gjort en ovanlig resa. När han blev skadad tyckte hans tränare att han var utdömd som löpare — kroppen var helt enkelt inte funktionsduglig. Men Jörgen vägrade ge sig tog istället sikte på 1000 skadefria mil. Lyssna på hans berättelse om vägen tillbaka!

Vårt coachingprogram 10 månader mot 10 mil handlar också mycket om hållbar träning. Passa på att föranmäla dig till gruppen som startar 1:a oktober. Den starten passar extra bra om man vill vara redo för till exempel Ultravasan 2020.

http://www.paceonearth.se/podcast/