Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 20, 2019

I det här avsnittet träffar vi Helena Olmås — en inspirerande ultravandrare och ultralöpare, som bland annat vandrat genom hela Nya Zeeland.

http://www.paceonearth.se/podcast/