Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2019

Richard Andersson lär en gång ha sagt att Backyard ultra och Fotrally är tävlingsformer som är som skapta för honom. I vårt samtal avslöjar han äntligen hemligheterna bakom hur han har tränat för att kunna bli Last Man Standing.

http://www.paceonearth.se/podcast/